Liên kết website
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số: 22 /HD-MTTQ-BTT 17/09/2020 Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2020) Chủ tịch Nguyễn Hải
số 20/HD-MTTQ-BTT 09/09/2020 Hướng dẫn tổ chức Tháng cao điểm Ngày vì người nghèo (17/10-18/11) Chủ tịch Nguyễn Hải
Số: 21/HD-MTTQ-BTT 09/09/2020 Về thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTQ-ĐCT ngày 03/7/2020 của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phóng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Coivd-19 Chủ tịch Nguyễn Hải
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX 06/08/2020 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
Số: 352/MTTQ-BTT 03/08/2020 Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 PCT Nguyễn Văn Ngọc
Số 08/TT -MTTW-BTT 28/07/2020 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 CT Trần Thanh Mẫn
Số: 08 /CTPH-MTTQ-BPT-ĐPT,TH 28/07/2020 Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh với Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giai đoạn 2020-2025 Nguyễn Kim Chi-Nguyễn Thị Tuyết Chinh-Nguyễn Hải
Số: 47 /KH-MTTQ-BTT 20/07/2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) Chủ tịch Nguyễn Hải
Số: 06/CTrPH-MTTQ-TCTV 16/07/2020 Thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 Chủ tịch Nguyễn Hải
Số 42/KH-MTTQ-BTT 12/06/2020 Về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. PCT Nguyễn Văn Ngọc

THƯ VIỆN VIDEO
Đừng phạm tội huỷ hoại rưng