Liên kết website
Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số 42/KH-MTTQ-BTT 12/06/2020 Về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. PCT Nguyễn Văn Ngọc
37/KH-MTTQ-BTT 04/06/2020 Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại thành phố Việt Trì PCT Nguyễn Chí Thắng
Số 35 /KH-MTTQ-BTT 03/06/2020 Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Thủy Phó Chủ tịch Nguyễn Chí Thắng
Số 18/HD-MTTQ-BTT 08/05/2020 Giám sát và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Chủ tịch Nguyễn Hải
Số:15/HD-BCĐ 13/04/2020 Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020 Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Hải
08/HD-BTGTU 20/03/2020 Đề cương Tuyên truyền Giổ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ
08/HD-BTGTU 20/03/2020 Đề cương Tuyên truyền Giổ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ
Số: 11/HD- MTTQ- BTT 19/03/2020 Hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 Chủ tịch Nguyễn Hải
Số: 208/MTTQ-BTT 17/03/2020 Công văn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 PCT Nguyễn Văn Ngọc
Số: 206 /MTTQ-BTT 16/03/2020 V/v phối hợp tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới PCT Nguyễn Văn Ngọc

THƯ VIỆN VIDEO
Đừng phạm tội huỷ hoại rưng