Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số: 31/HD-MTTQ-BTT 25/02/2021 Hướng dẫn về việc kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư theo Điều lệ MTTQ Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Hải
Số: 54/HD-MTTW-BTT 25/02/2021 Tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch COVID-19 PCT Ngô Sách Thực
Số: 30/HD-MTTQ-BTT 22/02/2021 Hướng dẫn trọng tâm công tác Phong trào năm 2021 PCT Lương Ngọc Thạch
Số: 66/KH-MTTQ-BTT 17/02/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chủ tịch Nguyễn Hải
Số: 26 /HD-MTTQ-BTT 09/02/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 PCT Nguyễn Văn Ngọc
Số: 27 /HD-MTTQ-BTT 09/02/2021 Hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống MTTQ tỉnh năm 2021 PCT Nguyễn Văn Ngọc
Số:28/HD-MTTQ-BTT 09/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 PCT Nguyễn Văn Ngọc
Số 64/Kh-MTTQ-BTT 29/01/2021 Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Chủ tịch Nguyễn Hải
Số: 355 /KH-UBND 27/01/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chủ tịch Bùi Văn Quang
Số: 46 /HD-MTTW-BTT 26/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 PCT Phùng Khánh Tài

THƯ VIỆN VIDEO
Đừng phạm tội huỷ hoại rưng