Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số 966/STTTT-TTBCXB 05/10/2022 Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 Nguyễn Thị Hồng Thúy
1082/MTTQ-BTT 09/05/2022 Tuyên truyền bảo vệ môi trường Phó Chủ tịch Lương Ngọc Thạch
Số 1078/MTTT-BTT 29/04/2022 Về việc tuyên truyền ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022) Phó Chủ tịch Lương Ngọc Thạch
762-KH/HVQGHCM 25/02/2022 Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng
Số: 999/MTTQ-BTT 26/01/2022 Công văn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022) PCT Nguyễn Văn Ngọc
Số 3542/MTTQ-BTT 25/01/2022 Về việc đề nghị tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở PCT Ngô Sách Thực

THƯ VIỆN VIDEO
Đừng phạm tội huỷ hoại rưng